צור קשר  
הועדה לתכנון ובניה אצבע הגליל

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

לכל קהל לקוחותינו!
אנו שמחים לבשר כי אנו נמצאים בעיצומו של תהליך סריקת ארכיון הועדה.
נכון לעתה - הושלמה הסריקה ביסוד המעלה.
החל מהיום ניתן לשלוף מסמכים, תכניות מאושרות, היתרים, טופס 4 ומסמכים נוספים מהבית - אין צורך להגיע לועדה.
על מנת לצפות בפרטי הבקשה יש ללחוץ על לשונית "רישוי ובניה" ולבחור בשיטת החיפוש המתאימה לכם. צפיה בפרטי הבקשה תתאפשר לאחר הזנת תעודת זהות של אחד מבעלי העניין.


בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 03/04/2016 כל בקשה למידע תכנוני להיתר ובקשה להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין מקוונת ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד בעלי כרטיס חכם 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.